Pogodzenie codziennych obowiązków operacyjnych z pracą typowo organizacyjną może być bardzo dużym wyzwaniem dla zespołów IT. Aby zagwarantować odpowiednią ilość czasu na prace organizacyjne oferujemy przejęcie zarządzania projektem informatycznym.

Zajmiemy się organizacją wszystkich niezbędnych spotkań, przygotowaniem harmonogramu projektu oraz bieżącym raportowaniem. W wymagających tego sytuacjach uruchomimy również niezbędne procedury eskalacyjne.