Dobrej jakości instalacja teletechniczna jest podstawową składową konwergentnych sieci teleinformatycznych. Okablowanie, panele krosowe, gniazda, punkty dystrybucyjne aby gwarantować ciągłość działania muszą być profesjonalnie zaprojektowane oraz zainstalowane.

Przed przekazaniem do użytkowania parametry okablowania powinny być zmierzone profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi.

W zakresie okablowania strukturalnego współpracujemy z najlepszymi firmami instalatorskimi.